Gizlilik Politikası | Enuygunoyun.com Türkiye'nin Güvenilir Oyun ve Epin WhatsApp Destek

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

a) Mali kontroller ve kimlik kontrolleri, sahtekârlığı önleme amaçlı kontroller, kara para aklaması ve kredi kontrolleri için.

b) Sorulara yanıt vermek ve geri bildirimler ile şikayetleri yanıtlamak da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri için.

c) Hizmetlerimizin güvenliğini arttırmak için.

d) Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için.

2. Dolandırıcılığa Karşı Koruma

a) Ödeme almak istediğinizde, herhangi bir 3. şahıs banka hesabına ya da bir satıcının kendi hesap numarasına para gönderirken bir manipülasyonda bulunduğunuz şüphesine düşersek karşı tarafın şartlarına ve ilgili ödemenin türüne bağlı olarak adınız, adresiniz, mailiniz, telefon numaranız, IP adresiniz ve ikamet ettiğiniz adres/şehir/ülke gibi diğer kişisel bilgileri de, alıcıların ödeme sürecini iyileştirmek, ticari işlemlerle ödemelerin mutabakatını yapmak veya dolandırıcılığı ya da kara para aklanmasını önlemeye yönelik kendi denetimlerini gerçekleştirmek amacıyla ilgili mercilere gönderebiliriz.

b) ENUYGUNOYUN, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. ENUYGUNOYUN, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi gibi durumlar dışında, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

3. Kara Para Aklamaya Karşı Koruma

a) Ne yapmam isteniyor?

Kimliğinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi doğrulamanız istenebilir. ENUYGUNOYUN, kimliğinizi kanıtlamanız ve banka hesap numaranız ile ilişkilendirmeniz için özel bir doğrulama yöntemine sizi tabi tutabilir. Ödeme sistemimizin güvenilirliğini korumak için, ENUYGUNOYUN hesabınız, kullanıcı statünüze göre, periyodik işlem limitlerine tabi tutulabilir.

b) Ne zaman?

İster yeni kullanıcı olarak başvuruyor olun, ister bir süredir kullanıcı olun; kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Kimlik doğrulama sistemimiz sizin için herhangi bir zahmeti en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, doğrulama işleminin tamamlanması birkaç gün alabilir.

c) Niçin?

Suçlar ve terörizmin nakit paraya ihtiyacı var. Suç işleyenler, dolandırıcılık, kumar, hırsızlık gibi işlerden elde ettikleri ’kirli’ nakit paraları, sahte kimlikler kullanarak veya sizler gibi suçsuz insanların isimlerini alarak temiz paraya dönüştürüyor. İnsanların söyledikleri gibi kim olduklarını kanıtlamaları, suçlar ve terörizmle mücadele için gereklidir. Bu hiçbir şekilde şüphenin size düştüğü anlamına gelmez. Kimliğinizle ilgili bilgiler gizli tutulur ve kimliğinizin hileli kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur.

d) Kimleri ilgilendirir ?

Bulunduğunuz ülkenin yasaları ve finansal hizmetlerle ilgilenen bütün kuruluşlar. Bunların hepsi, mali suçların önlenmesinde uluslararası çabaların bir parçası olarak, finansal suçların yayılmasını durdurma kararlılığında birleşiyor ve hepimizi suç ve terörizme karşı korumuş oluyor.

 Diğer Hükümler

1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (ENUYGUNOYUN’un telif haklarına tabi çalışmalar) ENUYGUNOYUN’e ait olarak ve/veya ENUYGUNOYUN tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, ENUYGUNOYUN bilgilerini ve ENUYGUNOYUN’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının ENUYGUNOYUN’in Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ENUYGUNOYUN’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) ENUYGUNOYUN’in, ENUYGUNOYUN bilgileri, ENUYGUNOYUN telif haklarına tabi çalışmalar, ENUYGUNOYUN ticari markaları, ENUYGUNOYUN ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How’a yönelik tüm hakları saklıdır.

2. Sözleşme Değişiklikleri

ENUYGUNOYUN, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

3. Mücbir Sebepler

Hukuken ’mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, ENUYGUNOYUN, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ENUYGUNOYUN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ENUYGUNOYUN’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

ENUYGUNOYUN, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, ENUYGUNOYUN’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,

c) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

2 SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

ENUYGUNOYUN olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) ENUYGUNOYUN’e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler; onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, ENUYGUNOYUN sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, ENUYGUNOYUN dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı’nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde ENUYGUNOYUN’e bildirebilirsiniz. ENUYGUNOYUN’e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler unutmayın ki ENUYGUNOYUN müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Örnek: TC Kimlik numaranızı giriniz. Kullanıcı burada TC Kimlik algoritması ile uyuşan benzer bir yanıt yazabilir. Unutmayın ki bankaların sizlere sorduğu; "Annenizin evlenmeden önceki soyadını giriniz" sorusunun yanıtı da yalnızca bir şifre-parola ikilemidir ve farklı bir bilgiyi ilk olarak bankaya kaydettikten sonra bile unutmazsanız aynı bilgiyle işlemlerinizi yürütebilirsiniz (bu yanıt gerçekten annenizin evlenmeden önceki soyadı olmasa bile). ENUYGUNOYUN burada sorduğu soruyla kullanıcının gerçek bir gizli sorusunu öğrenmeyi asla amaç edinmez. Bu bilgilere Gizlilik Politikası ve şifreleme yöntemi gereği ENUYGUNOYUN çalışanları dahi erişemez.ENUYGUNOYUN bu bilginizi hiçbir kurum ile paylaşılamayacağını garanti eder. Buraya gerçek bir bilgi girmek yerine aldatıcı bir yanıt yazamayan kullanıcıların yaşayacağı sorunlardan ENUYGUNOYUN sorumlu tutulamaz.

e) ENUYGUNOYUN gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

3. İADE ŞARTLARI

Alıcı satın almış olduğu ürünün kendisine veya gösterdiği kişiye teslimini takip eden yedi (7) gün içerisinde, söz konusu ürünün iadesi için şirketimize e-posta msn (anlık ileti programları), site online destek ya da telefon aracılığı ile başvuruda bulunmak ve ürünün kullanılmamış olması şartı aranmak sureti ile ürünün iadesini talep edebilir.

Online oyun içindeki teslimatlar ile ilgili iade şartlarında o günkü alış fiyatları geçerlidir.

Buna ek olarak bahsi geçen ürünün iade bedeli; alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden tarafımızca ortalama yedi (7) iş günü içerisinde alıcıya sunulacaktır.

Almış olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza ya da şahsınıza ait olup firmamız tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve kısmen teknik destek tarafınıza sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.

4. GİZLİLİK İLKELERİ VE POLİTİKASI

Gizlilik ilkemiz kullanıcı sözleşmemizde mevcuttur.

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI 14. HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmet Sözleşmemiz Kullanıcı Sözleşmemizde mevcuttur. 15. SERVİS ŞARTLARI

Servis Şartlarımız Kullanıcı Sözleşmemizde belirtilmiştir...

                              İLAN SÖZLEŞMESİ

OYUN İÇİ HİZMET: Account,karakter,char,item,gold bar(altın,külçe/oyun parası)vb. oyun içi materyallerin tümü bundan böyle bu sözleşmede Oyun İçi Hizmet olarak anılacaktır.

                                 TARAFLAR

1)SİTE: Alıcı ve Satıcı arasında köprü kurarak Oyun İçi Hizmet; Account, karakter,char,item,gold bar(altın,külçe/oyun parası)vb oyun içi materyallerin tümünün aracılık hizmetlerini yürüten www.enuygunoyun.com domaini üzerinde bulunan ENUYGUNOYUN isimli şirket bundan böyle bu sözleşmede Market olarak anılacaktır.

2)SATICI: Sitede Oyun İçi Hizmet;Account, karakter,char,item gold bar(altın,külçe/oyun parası)bv. Oyun içi materyallerine/tümüyle ilgili bilgileri,resimlerin tanıtım sayfalarını yaratarak,onları müşterilerine/müşterilerimize ulaştıran her nevi 3.şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır.

3)ALICI: Sitede Oyun İçi Hizmet;Account, karakter,char,item gold bar(altın,külçe/oyun parası)bv. Oyun içi materyallerin tümünü teslim alacak her nevi şahıs veya şahıslar bundan böyle sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır.

                                 SATICI

 Madde-1 SATICI satışını yaptığı herhangi bir oyundaki account – karakter veya hesabını oyun destek servisi ile yazışarak geri almayacağını aldığı takdirde 5000€(Beşbin Euro) tazminat ödemekle yükümlüdür.

Madde-2 SATICI doğabilecek her türlü sorunda alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür.Satış tamamlandıktan sonra telefon,ad ve soyadı bilgileriniz alıcı ile paylaşılır.

Madde-3 SATICI satış yaptığı karakter veya account’un kendisinden önceki satıcısından da sorumludur.Herhangi geri alınma durumunda bunu mazeret olarak gösteremez.

Madde-4 SATICI MARKET ilanlarına eklediği ilanın tüm bilgilerinin doğruluğunu, bilgilerin eksikliğinde satışın iptalini ve oluşabilecek hukuki yaptırımların sorumluluğunu kabul eder. Eklediği ilanın oyun içinde veya farklı bir sağlayıcıdan satmayacağını, aksi durumda ilanı MARKET sağlayıcısından kaldırmalıdır.Bundan dolayı oluşabilecek ALICI mağduriyetindeki tüm hukuki yaptırımları kabul eder.

Madde-5 SATICI MARKET sattığı account(karakter) ilanlarından alacağı bakiyenin 24 saat süre ile güvenlik amacıyla bekletilmesini kabul eder.İlan teslimatlarında çıkabilecek itilaflar sonucu MARKET yönetimi SATICI dan doğrulama yapmak için kimlik bilgilerini isteyebilir.MARKET hesabını geçici bir süre bloke edebilir.Satıştan gelen ödemeyi kimlik doğrulaması ve sorunu çözülene kadar bekletebilir.

                                  ALICI

Madde-6 ALICI MARKET üzerinden satın aldığı ilanın MARKET’in sadece arası olduğunu ve satıştan sonraki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Satış tamamlandıktan sonra ALICI,SATICI ‘nın ad soyad ve telefon bilgilerini talep edebilir, satış sonrasında oluşabilecek sorunlarda SATICI ile direk irtibata geçebilir.

Madde-7 ALICI MARKET üzerinden satın aldığı ilanını teslimat süresi, bitimine kadar teslimatın yapılması için beklemekle yükümlüdür. İlan bilgilerinde hata olmadığı sürece satın alma iptal edilemez.

Madde-8 ALICI MARKET üzerinden satın aldığı ilanın teslimatında çıkabilecek itilaflar sonucu MARKET yönetimi alıcıdan doğrulama yapmak için kimlik bilgilerini isteyebilir. .MARKET hesabını geçici bir süre bloke edebilir. ALICI’nın yaptığı ödemeyi kimlik doğrulaması ve sorunu çözülene kadar bekletebilir. WEBSİTESİ

Madde-9 Yukarıdaki şartlara uyulmaması halinde doğabilecek ihtilaflarda AYDIN Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.

Madde-10 Doğabilecek itilaflarda MARKET ALICI’nın adına dava açma hakkını saklı tutar.

Madde-11 ENUYGUNOYUN.COM ilan pazarında listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. ENUYGUNOYUN.COM, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Doğabilecek itilaflarda MARKET ALICI’nın adına dava açma hakkını saklı tutar.

 İşbu sözleşme; 11 Maddeden oluşmaktadır. ALICI ve SATICI yukarıdaki 11 maddenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 • Hızlı Teslimat

  7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

 • Güvenli Alışveriş

  3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

 • Uygun Fiyat

  İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

 • Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.